Để đăng nhập và sử dụng các tính năng trên ứng dụng The Green World bạn làm theo video hướng dẫn sau