Để dễ dàng thao tác và sử dụng web bạn vui lòng đọc hướng dẫn trong file này nhé